Vem är Monde Atshika?

Och varför i hela värden börjar han som ensam person bygga en vårdcentral/sjukhus i Hamnstaden Boma?
Var, över huvud taget, ligger denna stad?

Boma är som sagt en hamnstad. Belägen vid norra stranden av Kongofloden i provinsen Kongo-central i D R Kongo. Här bor ca 135 000 människor och sedan lång tid tillbaka har staden som är centralt belägen och med den gigantiska Atlanten rakt ut i väster, varit en viktig punkt för handel. Även de allra största frakt- och containerfartygen kan segla upp för den gigantiska Kongofloden. Härifrån fraktas och har det fraktats det, en mängd olika viktiga och värdefulla varor. Och inte allt för länge sedan, dessvärre, också människor.

Att situationer för en del som växer upp och bor i en hamnstad, kan bli utsatt och ibland även allt för krävande är inte obekant för de flesta av oss.
Om staden är belägen i ett Afrikanskt land, kan det ibland innebära att situationen kan bli än värre.
Om så staden skulle ligga i Demokratiska Republiken Congo, ett land utsatt för en lång tids inre konflikter och stridigheter, kamp kring otroligt ymniga naturtillgångar. Och dess utom, tills för inte allt för lång tid sedan, ett folk som varit plågat av det dödliga Ebola-viruset. Då kan det nog för de flesta av oss vara fullt förståeligt att det här kan krävas extra stora resurser inom exempelvis vård och omsorg.

Det var till Boma som det för ca 5 år sedan kom en Kongoles i förskingringen. Denne man hade varit bosatt i Sverige sedan 1989. Studerat här. Arbetat här. Här hade han tillsammans med sin fru skapat ett nytt liv och lagt grunden för en familj och fått barn. Hans namn är Monde Ashika

Så är han på besök i sitt fädernesland. Reser till Lodja, den stad han var född och sedan vidare runt i provinsen Kongo-central i D R Kongo. Besöker människor han inte haft möjlighet att besöka och umgås med på, mycket, mycket länge. En. lång tid. Saker och ting har förändrats. På några år hinner mängder av saker att ske. På ont och på gott.

Han hamnar så i Hamnstaden Boma.

Men här i Boma börjar också en mängd tankar och känslor födas inom honom. Det trygga och välordnade livet i Sverige gör sig till känna och känslan av den gigantiska skillnad i hur tryggheten i ett land, ställs mot otryggheten i ett annat. Den goda omsorgen i ett land ställs mot avsaknad av vård överhuvud taget. Han ser föräldralösa barn och utstötta kvinnor på glid. Han upplever hur privilegierad han har varit som hamnat i det trygga Sverige.

Monde tänker på en av sina döttrar där hemma i Sverige “Hur skulle det ha varit om hon med sitt Down syndrom istället hade fötts av en ensamstående mor här i Bomas fattigare delar?” Här har man en helt annan syn på ensamstående mödrar, föräldralösa barn och barn med handikapp. Han tänker på hur mycket sårbarare det kan vara på andra platser i världen och hur fint och bra han och hans familj har det hemma i Sverige.

Allt mer är det något som växer sig allt starkare inom honom.

När han kommer tillbaka till Sverige och sin familj, har han inte bara ett, utan många och långa samtal med sin fru. Skulle hon tro på och stötta honom i ett projekt, som då för några år sedan, bara var tom luft och ingenting. Inte något annat än en massa tankar och känslor om att göra skillnad. Att försöka bidra till att vända något negativt till något positivt.

Grunden läggs för ett mångårigt projekt. Monde använder sig av de slantar han lyckas skrapa ihop av från sin lön här i Sverige och med hjälp av vänner och och bekanta i D R Kongo växer så småningom en byggnad långsamt fram. Det anläggs en grund, man murar, man målar. man sliter och släpar. Slutligen, för inte allt så länge sedan, står något som skall ligga till grunden för vårdverksamhet i Boma nästan klart.

25e Sept 2020 sker första operationen. Med bristfälliga resurser och under knappa omständigheter sker det. Men det lyckas!

Tanken är att man skall fortsätta utveckla denna verksamhet, så att man kan hjälpa fler människor. En ekonomisk förening har bildats och det finns nu planer för ett BB, där man skall kunna hjälpa behövande mödrar att i trygghet kunna föda sina barn.

Så det behövs fortfarande hjälp! Kanske din hjälp? Du kan göra skillnad! Ekonomiskt eller med ideér till hur vi skall kunna fortsätta och utveckla vårt arbete.

Hur skall vi bära oss åt för att få till en borrning efter vatten? Har du förslag på hur vi skall kunna få ekonomi till en brunnsborr. Rent vatten är en bristvara. Skulle du kunna hjälpa oss med sjukvårdsmaterial, inredning eller annat?

Så klart tar vi naturligtvis emot ekonomiska bidrag.

En liten slant kan räcka till välling för ett litet barn i några dagar, eller värktabletter till en behövande mor.

Hålen att stoppa är många och kanske är du en av dem som känner att du har möjlighet att hjälpa till?

CLEAN WATER

VACCINES

EDUCATIONS

FARMING